تاريخ : پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ | 16:12 | نویسنده : پروانه فروزنده

دریا .دریاچه. اقیانوس

 

دریاچه : به گودی های بزرگ سطح زمین که به وسیله ی آب پر شده باشد و با آب های آزاد دریاها و اقیانوس ها راه نداشته باشد دریا چه می گویند .این گودال ها بر اثر فرسایش وبا عوامل سطح زمین به وجود می آیند . دریا جه ها در نواحی کوهستانی ،دست ها و در ته دره ها و…….به وجود می آیند .

دریاچه ها را از نظر مزه به دریاچه های آب شیرین دریاچه های آب شور و دریاچه های تلخ مزه  تقسیم می کنند .

دریاچه هایی که آب شیرین دارند آب آن ها دائما در حال حرکتند و همیشه مقدار آبی که وارد دریاجه می شود طرف دیگر خارج می گردد. اما آب دریاچه های شور بدون حرکت هستند و مرتبا همراه با آب ، املاح مختلف وارد دریاچه می شود از.

دریاها:به گودال های بسیار بزرگی که پر از آب هستند و به آب های آزاد راه دارند دریا می گویند . مزه ی آب دریا ها شور است و با آب چاه و چشمه ها تفاوت دارند .رود هایی که از خشکی به دریا می رسند مقدار زیادی خاک وسنگ همراه دارندکه در بعضی از این خاک و سنگ ها نمک وجود دارد که باعث شوری آب دریا می شوند .

اقیانوس ها :دریا های بسیار بزرگ را اقیانوس گویند . در آب دریا ها و اقیانوس ها جانداران

زیادی زندگی می کنند .

موج :وقتی در دریا ها باد می وزد روی آب (موج ) ایجاد می شود . موج ها فقط روی آب وجود دارند .و زیر آب حرکتی حس نمی شود موج ها دارای انرژی هستند و در برخورد با ساحل های سنگی ، تغییرات مهمی در شکل آن ها پدید می آورند .،اما در برخورد با ساحل های ماسه ای ،فقط ماسه ها را جا به جا می کند .کف دریا ها نیز مانند خشکی پراز پستی و بلندی است . وقتی از ساحل به سمت دریا می رویم عمق آب به آرامی تغییر می کند و زیاد نیست در این قسمت  گیا هان و جانوران زیادی زندگی می کنند .موادی که همراه رودها از خشکی به دریا می رسند در اینجا رسوب می کنند.در قسمت عمیق دریا ها کوه های زیادی وجود دارد .

استفاده ها ی دریا :۱-تهیه ی غذا (صید ماهی و میگو و………..) ۲-گرفتن نمک و مواد معدنی ۳- شیرین کردن آب دریا ۴- کشتی رانی و حمل و نقل .

منابع آلودگی آب دریا ها : ۱- فاضلاب صنعتی ، فاضلاب شهرها.۲- نشت نفت سکو های نفتی

۴ – نشت نفت نفتکش ها ۵- فاضلاب کشتی ها